Vi springer over hvor kornet er højest

Balance i naturen

Biologisk dynamisk dyrkede planter.” Da Aurion blev stiftet i 1974 var økologien ikke opfundet som begreb, og det var derfor denne betegnelse, der blev brugt til at beskrive rene fødevarer dyrket uden sprøjtegifte. Men de mange ildsjæle skubbede på udviklingen af økologien. Det tog nogle år, men i 1981 blev Landsforeningen for Økologisk Jordbrug - senere Økologisk Landsforening - stiftet.  

Aurion var og er en meget aktiv del af denne proces, for vi deler grundtanken bag foreningen: at vi har jorden til låns og skal aflevere den tilbage i bedre stand. 

I Aurions formålsparagraffer står der, at vi arbejder for at skabe balance mellem naturen og mennesket. Det gør vi ved at producere 100% rene kornprodukter af korn, som er dyrket af økologiske og biodynamiske avlere.

Der er ingen af vores avlere, der anvender konventionel gødning til vores afgrøder, selvom det i økologisk dyrkning er tilladt at anvende op til 25%, og vores biodynamiske avlere er alle godkendt af Demeterforbundet.  

Sammen med vores dedikerede og dybt engagerede avlere har vi en fælles mission: at passe på vores jord. Nedenfor kan du se en oversigt over alle vores avlere og det korn og de bælgfrugter, de dyrker.

 

Aurions avlere - korn

Her kan du se, hvor de forskellige kornsorter i Aurions danske biodynamiske og økologiske kornsortiment dyrkes og ligeledes et overblik over vores bælgfrugtavlere. 

Bjarne Hansen er kornansvarlig i Aurion og besøger avlerne flere gange om året for at planlægge høsten. Årligt afholdes der avlermøder for at diskutere høsten, forskellige sorter mv., så du kan få det bedste korn og de bedste bælgfrugter. 

Listen er ikke udtømmende: mange af vores avlere dyrker biodynamisk og økologisk korn, som anvendes til produkter til vores samarbejdspartnere.  

Byg (biodynamisk): 
Dalsgaard & Barsøe Agro I/S - Steffenskilde 

Dalarhvede (økologisk):
Hvanstrup - Claus Jensen 

Emmer (økologisk):
Gram & Nybøl Godser A/S - Søren Bilstrup - Jesper Borrisholt - Eske Harboe Høj Laursen

Enkorn (økologisk): 
Søren Bilstrup 

Havre (biodynamisk):
Dalsgaard & Barsøe Agro I/S

Hvede (biodynamisk): 

Bo Gløde - Dalsgaard & Barsøe Agro I/S - Steffenskilde - Vejstruplund

Mariagertobahvede (økologisk):
Birkemosegaard - Claus Jensen - Hvanstrup - Skærtoft Landbrug v/ Jørgen Bonde 

Purpurhvede (økologisk):
Mergelgaarden

Rug (biodynamisk):
Båstrup Skovgård - Dalsgaard & Barsøe Agro I/S - Livø Avlsgaard (Naturstyrelsen) 

Spelt (biodynamisk):
Dalsgaard & Barsøe Agro I/S - Livø Avlsgaard (Naturstyrelsen) - Steffenskilde - Vejstruplund - Østagergaard

Spelt (økologisk):
Søren Bilstrup - Per Bundgaard - Mette Gintberg/Torben B. Hansen - Adolf Handrup - Jørgen Schiøttz-Christensen - Martin Jørgensen - K. Landbrug ApS - Østervang 

Svedjerug (økologisk): 
Henning Larsen - Øjvind Ottesen - Eskil Romme/Gertrud Boskov

Ølandshvede (økologisk):
Jesper Andersen - Eskil Romme/Gertrud Boskov - Claus Jensen - Lars Lenger 

Aurions avlere - bælgfrugter

I 2021 påbegyndte vi produktionen og forarbejdningen af danske økologiske bælgfrugter. Mange af vores avlere dyrkede i forvejen bælgfrugter, så det var helt oplagt, at vi også skulle rense og forarbejde dem. I sortimentet har vi Ingrid-ærter, Fuego-bønner, Anicia-linser og gråærter. 

Anicia-linser (økologisk):
Anders Knudsen - Jens Dråby Søgaard - Stenalt Gods

Fuego-bønner (økologisk): 
Vejstruplund 

Gråærter:
Jens Dråby Søgaard - Lars Sørensen 

Ingrid-ærter:
Hvanstrup