Vi springer over hvor kornet er højest

VORES AVLERE

VORES AVLERE

VI ER KORNNØRDER

Lige siden 1980, hvor vores mølleri åbnede, har vi haft et godt og tæt samarbejde med vores økologiske og biodynamiske avlere. Flere af vores avlere har været hos os i mere end én generation, og vi har avlere i hele landet. 

Vi afholder 2-3 avlermøder om året, hvor kornansvarlig Bjarne Hansen og direktør Brian Nybo mødes med avlerne for at dele erfaringer, diskutere afgrøder og planlægge næste års høst. At dyrke korn er krævende: man må være omstillingsparat, som det hedder, for vejret og skadedyr har stor indvirkning på udbyttet af høsten. Derfor kører vi et tæt parløb med avlerne. 

Vores krav til avlerne er mere vidtgående end de gængse for økologisk dyrkning fx tillader vi ikke, at der anvendes mindre mængder konventionel gødning i dyrkningen. Derved adskiller vi os fra andre økologiske møllerier. 

Demeterforbundet har tilsyn med vores biodynamiske korn, og hvert år kommer forbundet på besøg og kontrollerer, at alt er i overensstemmelse med reglerne for biodynamisk dyrkning og produktion. 

Aurion er den største aftager af biodynamisk Demeter-godkendt korn til human produktion i Danmark.

Vores motto er "Vi springer over, hvor kornet er højest". Det er også vores dygtige og engagerede avleres motto.  

AVLERNE ER GRUNDSTENEN I AURION

To af vores dygtige avlere bor i det sønderjyske. Nikolaj Dalsgaard og Andreas Barsøe udgør tilsammen det biodynamiske og økologiske landbrug Dalsgaard & Barsøe Agro I/S, som ligger fantastisk smukt i nærheden af Haderslev. 

Man kan dog ikke sige, at drengene (det kalder vi dem på Aurion) startede fra bunden. Næh, de bygger videre på landmand Kurt Jessens livsværk på Eliselund. Kurt har været avler hos Aurion siden 1995, hvor han begyndte at dyrke glutenfri havre til os, og Eliselund - nu Dalsgaard & Barsøe - er vores største leverandør af glutenfri havre. 

I 2003 kom Nikolaj i praktik hos Kurt og fik med tiden et godt øje til Kurts datter, Elise. Heldigvis var det gengældt, så i dag bor Nikolaj og Elise i Skyttehuset med deres lille datter. 

Andreas og Nikolaj gik på landbrugsskole sammen og blev hurtigt enige om, at de skulle drive landbrug sammen. I dag står de begge bag et generationsskifte, idet Andreas og Nikolaj forpagter Andreas' fars landbrugsjord og Nikolajs svigerfar Kurt Jessens jord.

De er begge begejstrede for biodynamisk landbrug, fordi kredsløbstanken giver mening for dem. Der er drøvtyggere i driften og kløvergræs, som reducerer forbruget af gødning, da det binder kvælstof i jorden. På den måde går det hele op i en højere enhed. "Rene linjer" kalder de det. 

I dag har de 480 ha jord fordelt på 360 ha biodynamisk jord og 120 ha økologisk jord. Derudover har de 230 stude i det biodynamiske landbrug og en kyllingefarm. 

De leverer bl.a. glutenfri havre, vinter- og vårhvede, rug og spelt til Aurion. 

Alle vores avlere er dygtige, engagerede mennesker, som nærer stor omsorg for den jord, de dyrker. Flere avlere har været hos os siden den spæde start for mere end 40 år siden, og deres dedikation er uundværlig.