BETALINGSMULIGHEDER 

Tilmeld dig til at modtage nyhedsbrev fra Aurion

Vi sender et nyhedsbrev ud hver måned om nye produkter, bagekurser og events. Her kan du tilmelde dig.

Persondatapolitik
 

1. Introduktion af Persondatapolitik for Aurion A/S
Den nye persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018 og sætter fokus på virksomheders opbevaring og behandling af persondata. Forordningen er lavet for at beskytte forbrugeren mod misbrug af data. Denne Persondatapolitik beskriver Aurion A/S's onlinepraksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger og tjenesteydelser til dig på denne hjemmeside. Persondatapolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med Persondataloven med virkning fra den 25. maj 2018.

2. Dataansvarlig 
Aurion A/S er den dataansvarlige, og det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

3. Formål med indsamling af personoplysninger
Vi foretager registrering af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varer eller ydelser mv. til dig eller med det formål at underrette dig om ændringer i relation til dette. Vi registrerer kun almindelige personoplysninger. Det drejer sig om: navn, adresse, tlf. nr., e-mailadresse samt betalingskortoplysninger, IP-adresse eller andre oplysninger, som du afgiver, når du besøger/anvender denne hjemmeside. 

I forbindelse med, at du afgiver bestillinger på denne hjemmeside, giver du samtykke til, at Aurions medarbejdere må behandle oplysningerne relateret til bestilling, salg, levering samt fakturering.

Personoplysningerne registreres hos Aurion A/S og bevares i henhold til det formål, oplysningerne er blevet afgivet til, hvorefter oplysningerne slettes, medmindre en længere opbevaringsperiode er lovgivningsmæssigt påkrævet. Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi os, at det altid sker ved afgivelse af dit samtykke, således at du er informeret om, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.  

4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

5. Sikring af dine personoplysninger
Vi vil passe på dine personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Dine oplysninger gemmes under sikrede forhold og hos vores eksterne databehandler. 

6. Overførsel af personoplysninger
Vi vil kun videregive dine oplysninger, såfremt dette er nødvendigt i henhold til overholdelse af gældende lovgivning som fx til Danmarks Statistik (her vil dine oplysninger være anonymiserede). Dog videregives relevante oplysninger til udvalgte og betroede samarbejdspartnere, der er berettiget til at benytte dine personlige oplysninger med henblik på at levere de varer, du har bestilt, og kunne holde dig orienteret om status på din ordre. Overførsel af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger. 

7. Dine rettigheder
Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os. Du har ligeledes ret til at trække dit samtykke tilbage. Du kan også anmode om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger. Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

8. Kontaktoplysninger
Såfremt du har spørgsmål til Aurion A/S's Persondatapolitik, rigtigheden af dine oplysninger eller anvendelsen af oplysninger indsamlet om dig, kan du rette henvendelse til: økonomiansvarlig Helle Hedeman helle@aurion.dk